Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 02 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe - 27 stycznia - 09 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty - 21-23 kwietnia 2020 r.
6. Zakończenie zajęć dla klas trzecich liceum - 24 kwietnia 2020 r.
7. Egzamin maturalny - 04-21 maja 2020 r.
8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.
9. Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego§5
1. 02-03 stycznia 2020 r.
2. 21-23 kwietnia 2020 r. (dla uczniów SP)
3. 04-06 maja 2020 r. (dla uczniów LO)
4. 12 maja 2020 r. (dla uczniów LO)
5. 12 czerwca 2020 r.

Rekolekcje - termin już wkrótce