10 i 11 grudnia odbędzie się I etap III edycji Szkolnego Konkursu Ortograficznego,
do którego zapraszamy wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych.

Poniżej  opublikowane są wyrazy związane z pojęciami:
POLSKA i NIEPODLEGŁOŚĆ, z których będzie przygotowane dyktando.

Przewidziane są cztery etapy, a dla mistrzów ortografii nagrody.

Szczegóły dotyczące harmonogramu I etapu przekażą w odpowiednim czasie nauczyciele języka polskiego.

Oto lista słów:

 1. Narodowe Święto Niepodległości
 2. groby żołnierskie
 3. Polska
 4. wystawy historyczne
 5. suwerenne państwo
 6. pomniki bohaterów
 7. państwo polskie
 8. Grób Nieznanego Żołnierza
 9. I wojna światowa
 10. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
 11. ojczyzna
 12. Rada Regencyjna
 13. przodkowie
 14. dowództwo
 15. patriotyzm
 16. państwa Ententy
 17. wolność
 18. Armii Polskiej
 19. uroczystości narodowe
 20. marszałek Polski
 21. hymn narodowy
 22. niepodważalne
 23. duma z pochodzenia
 24. polski
 25. czyn zbrojny
 26. Mazurek Dąbrowskiego           
 27. I Brygada Legionów
 28. Polaków zwycięski
 29. wspólna tradycja
 30. wódz
 31. tradycji
 32. mąż stanu
 33. korzenie                                           
 34. Pierwszy Marszałek Polski
 35. duma źródło
 36. Polka tożsamość
 37. okazji                       
 38. zakorzenienie
 39. satysfakcja
 40. równość
 41. szacunek, bezpieczeństwo
 42. najbliższa ojczyzna
 43. suwerenność
 44. skojarzenie
 45. rząd
 46. przestarzałe
 47. utożsamianie
 48. za granicę
 49. przemiana
 50. Józef Piłsudski                 
 51. społeczno - polityczny
 52. biało – czerwony
 53. późniejsze
 54. Rzeczpospolita
 55. służba
 56. godło
 57. honor
 58. herb                                                        
 59. bohaterstwo
 60. orzeł
 61. powstania zbrojne
 62. zwycięstwo
 63. ślubowanie
 64. ból                                   
 65. więź społeczna
 66. niezależność
 67. naród
 68. Cud nad Wisłą
 69. frakcji politycznej
 70. powstanie warszawskie
 71. chwała
 72. zaborów
 73. powszechne
 74. wyraża umiłowanie ojczyzny
 75. szacunek
 76. macierz
 77. swoboda                                   
 78. ojczysty
 79. autonomia
 80. polskojęzyczna
 81. niezawisłość
 82. młodzież
 83. nieskrępowanie
 84. praojców
 85. samostanowienie
 86. tworzyć


Organizator

Elżbieta Błaszczyk

front