Pragnę poinformować, że nasza szkoła uzyskała prawo od Ministerstwa Cyfryzacji do wydawania elektronicznych legitymacji.
mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie, będąca częścią aplikacji mObywatel, którą udostępniło Ministerstwo Cyfryzacji. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie, jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne. Aby je uruchomić uczniowie muszą mieć telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. (być może na iOS też już można)
W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Zainteresowani Rodzice lub chętni uczniowie, za zgodą opiekuna prawnego, mogą złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji wraz ze zdjęciem (podpisane) w formacie 35 x 45 mm (3,5 x 4,5 cm) w SEKRETARIACIE SZKOŁY u. P. Moniki.
Wnioski do pobrania udostępnione zostały pod adresem (adres należy skopiować, wkleić do przeglądarki i potwierdzić):

https://ekedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_szpakowicz_ek_edu_pl/EuPtUUAxzwJEogIKMajmp4kBlMHl1yev1lJ7b-2l6yeDdA?e=5bznjx

 
Podstawa prawna:
RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z dnia 5 września 2019 r.) Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

Z poważaniem
Mariusz Szpakowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Ekologicznych
im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

front