Jak corocznie w naszej szkole odbyła się akcja - Sprzątanie Świata - Polska 2017 pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce!”
We współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze wyznaczyliśmy każdej klasie teren do sprzątania. Zabezpieczyliśmy w rękawiczki i worki na śmieci. Do akcji przystąpiły klasy od drugiej do szóstej, aż szesnaście grup. Pogoda dopisała i na zdjęciach widać zaangażowanie młodych ekologów. Koordynatorem akcji na terenie Szkoły Podstawowej była pani Joanna Lewszyk - nauczyciel przyrody. Bardzo wszystkim dziękujemy za udział, a nauczycielom, opiekunom i wychowawcom za wyrozumiałość w tym dniu.
Do następnego roku!