Z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Samorząd Uczniowski przygotował "Loterię PatriotycznąTreść". Uczniowie mieli szansę wykazać się wiedzą z historii Polski odpowiadając na wylosowane pytanie. Ogromną zachętą do udziału w loterii okazała się być słodka nagroda w postaci cukierka za każdą dobrą odpowiedź, a za pięć uzyskanych cukierków dodatkową nagrodą była bardzo dobra ocena z historii w kl. 4 – 6 lub celująca w kl. 1 – 3.