Nasze wolontariuszki Pola Bowycz i Jagoda Romejko zbierały datki na wózek elektryczny dla naszej starszej koleżanki Klaudii podczas pięknego, całodniowego koncertu z oprawą muzyczną i wokalem p. Dominika Rajchela - nauczyciela muzyki, który sięgnął m.in. do repertuaru A. Osieckiej i S. Sojki.
Uzbieraliśmy w SP 319,42 zł, które wspomogą Klaudię w jej zmaganiach z rzeczywistością.
Młodzi wiekiem, wielcy duchem Wolontariusze SP 22 oraz ich opiekunki p. Asia Szpak i p. Asia Szymczak

Pola i Jagoda