OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019  pod hasłem  „Nie śmiecimy - Sprzątamy - Zmieniamy!”

Uczestnikami  tegorocznej, jubileuszowej  25  akcji, byli uczniowie klas 0 - VII SP-22 (21 klas) i 9 klas pierwszych licealnych  z Zespołu Szkół Ekologicznych.
Przez tydzień, od 23 do 27 września br. uczniowie, pod opieką 37 nauczycieli, posprzątali:
1) Lasek przy ul. Budziszyńskiej do ul. Braci Gierymskich);
2) ul. Bułgarską i  plac Kościoła Św. Ducha ;  
4) Pobocza drogi i wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Francuskiej  w stronę os. Cegielnia;
5) Las przy ul. Dunikowskiego;
6) Lasek  przy kościele św. Józefa Oblubieńca - stadninie koni;
7) Las łączący os. Cegielnia z os. Malarzy;
8)  Tereny wokół  jeziorka „Glinianki” , wzdłuż ścieżki rowerowej do ul. Dunikowskiego;
9)  Lasek między akademikami UZ (Wcześniak) a salą  gimnastyczną UZ;
10) Park Zacisze - od Biblioteki Uniwersyteckiej UZ do placu przy sali gimnastycznej UZ;
11) Park przy ul. Wygoda, wokół miejskiego stawu;
12) Las od Wilkanowa do os. Cegielnia;
12) Otoczenie ESP-22 i tereny zielone wokół budynku ZSE (klasy najmłodsze).

Łącznie zapełniono 119 worków, z czego  87 posegregowano na odpady plastikowe i metalowe oraz szklane. Worki, rękawice jednorazowe i wywóz odpadów zapewnił  Zakład Gospodarki Komunalnej  w Zielonej Górze, z którym od lat współpracujemy.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i  nauczycielom za aktywny udział w ochronie naszego środowiska, za czynienie go piękniejszym, czystym, zdrowszym.


Szkolny koordynator edukacji ekologicznej - Iwona Buczacka

zdj1
zdj2
20190927_141813
20190927_141917
20190927_142259
20190927_144742
B265580A-B33C-40BA-A7F3-169839760B2B
BFD4B45E-1588-41BE-BFF8-E2C7A4007322
E5889307-8AF8-4FEF-BB7E-8F7E016A1A3B