15. stycznia dzieci z klasy Ib i Ic spotkały się z leśnikami w ramach projektu "Las na tapecie". Pracownicy lasu opowiedzieli o swojej pracy, zimowej opiece nad zwierzętami oraz o pielęgnacji drzew w lesie.