Dnia 8 listopada odbył się finał konkursu Bezpieczna Ekipa, którego organizatorem był Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Zielona Góra  oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Miejskiej Policji. Celem konkursu było kształtowanie i propagowanie prawidłowych postaw wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Marcel Wojciechowski, Jakub Karpowicz, Robert Rau i Olaf Wojtyniak. Pomimo, że każdy z uczestników przynależy do innej klasy, podczas turnieju stworzyli fantastyczny zespół, zdobywając II miejsce na 11 szkół biorących udział w tych zawodach. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz dobrą sprawnością fizyczną.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!

M. Szmytkiewicz

Zdjęcia z konkursu zostały udostępnione dzięki uprzejmości Straży Pożarnej. Relacja organizatora konkursu oraz inne zdjęcia dostępne są również pod linkiem:

http://www.straz.zgora.pl/2019/11/09/bezpieczna-ekipa-2019/

DSC04687_1365x768
DSC04714_1365x768 - Kopia
DSC04714_1365x768
DSC04736_1365x768 - Kopia
DSC04736_1365x768
DSC04774_1365x768 - Kopia
DSC04882_1365x768
DSC04890_1365x768
DSC04903_1365x768
DSC04917_1365x768
DSC04932_1365x768
DSC04940_1365x768
DSC04948_1365x768
DSC04960_1365x768