Jak co roku, uczniowie klas 5 i 7 wzięli udział w zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach Nocy Biologów. W tym roku zaproponowano następujące warsztaty:

- Tajemnice drzew. Zajęcia laboratoryjne prowadzili: mgr Żanna Tyrała-Wierucka, dr hab. prof. UZ. Grzegorz Iszkuło. Celem było przekazanie wiedzy na temat sposobu określania wieku drzew i umiejętności rozpoznawania pospolicie występujących drzew i krzewów.  Przy pomocy świdra przyrostowego pobrane były wywierty z widocznymi słojami rocznymi. Następnie uczniowie rozpoznawali drzewa i krzewy po pędach spoczynkowych i specjalnie z skonstruowanego klucza w którym były opisane charakterystyczne proste i zawsze widoczne cechy, które pozwolą na zaklasyfikowanie drzew do gatunków i rodzajów.

- Co nas truje? Analiza żywności i wody. Zajęcia prowadziła: dr hab. prof. UZ. Ewa Jaśkiewicz. Celem była identyfikacja wybranych trucizn w żywności i wodzie. Uczniowie przeprowadzali  testy wykrywające skażenia w przyniesionych przez uczestników próbkach.

- W ślad za 'Śladem ekologicznym'. Warsztaty prowadził: dr Olaf Ciebiera

- Jaki jest związek pomiędzy naszym stylem życia a stopniem zużycia zasobów naturalnych Ziemi? Celem zajęć było wskazanie oddziaływania na środowisko przyrodnicze każdego uczestnika. Uświadomienie wagi podejmowanych przez społeczeństwo codziennych decyzji konsumenckich i ich wpływu na środowisko, a łącznie powodujących globalne zmiany na Ziemi. Uczniowie obejrzeli fragment filmu „Punkt krytyczny Świadoma konsumpcja” WWF, następnie każdy uczestnik był wyposażony we własny telefon/smartfon/tablet itp. z dostępem do Internetu i  sprawdzał  swój ślad ekologiczny.

Opiekunowie Iwona Buczacka i Justyna Wejdelek-Zembrzuska

Nowy obraz1
Nowy obraz2
Nowy obraz3
Nowy obraz4
Nowy obraz5
Nowy obraz6
Nowy obraz7
Nowy obraz8
Nowy obraz10
Nowy obraz11
Nowy obraz12
Nowy obraz13
Nowy obraz14
Nowy obraz16
Nowy obraz17