Sprawozdanie z realizacji szkolnego projektu  ŻYWNOŚĆ NA WIDELCU A OCHRONA ŚRODOWISKA”w ramach międzynarodowego projektu  EKO SZKOŁY - ZIELONA FLAGA 2019/2020

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze przystąpiła do międzynarodowego programu Eco Schools (EkoSzkoły), zarządzanego przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.Celem udziału w programie było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i ich aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku poprawy jakości środowiska i zmniejszenia śladu ekologicznego szkoły, domu i środowiska lokalnego.

W tym celu :

1)Wypełniono formularz rejestracyjny (30.11.2019) i dokonano opłaty, a organizator telefonicznie potwierdził uczestnictwo szkoły w programie. Koordynatorem programu została Iwona Buczacka i Justyna Wejdelek-Zembrzuska.

2) Rozpoczęto realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z metodą 7 kroków EcoSchools i jej wytycznymi.

Szczegóły sprawozdania w linku:  https://drive.google.com/file/d/19azplBaZD3qDKcueC607ECFIujcRiq3g/view?usp=sharing

frontbio