W Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze Szkolne Koło Wolontariatu - „Młodzi wiekiem, wielcy sercem” -działa od 2003 roku. Młodzi wolontariusze, których jest wielu (od 6 do 15 osób w wieku 9-12 lat), chętnie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, podczas których wykazują się kreatywnością i aktywnością w swoich działaniach. Wspólnie starają się organizować zbiórki pieniędzy, żywności, zabawek czy plastikowych nakrętek dla osób potrzebujących. Aranżują także akcje, podczas których sprzedają własnoręcznie wykonane ciasta, słodkości oraz zdrowe i kolorowe koktajle, aby wspomóc organizacje pomagające innym (np. UNICEF, „Szlachetna paczka”, WOŚP, PAH). Często starają się zaznaczyć swoje działania w środowisku lokalnym, niosąc radość i uśmiech, poprzez:
 - przedstawienia dla małych dzieci (w żłobkach i przedszkolach) oraz organizowanie im czasu wolnego (czytanie, zabawy z chustą animacyjną);
-  przygotowywanie uczt gastronomicznych i nauka przygotowywania posiłków z  uczniami Szkoły Specjalnej oraz wspólne warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
-  inscenizacje i zajęcia dla seniorów, podopiecznych szpitala czy świetlic środowiskowych;
-  pomoc bezdomnym zwierzętom;
-   samodzielne przygotowanie książki dotykowej dla niewidomych (przekazanie jej wypożyczalni książek dotykowych przy SOSW dla Dzieci Niepełnosprawnych w Lublinie);
- projektowanie i własnoręczne wykonanie nadruków na koszulkach
i przeznaczenie ich na licytację, w celu pozyskania funduszy na pomoc choremu uczniowi naszej szkoły;
-  porządkowanie opuszczonych i zaniedbanych nagrobków małych dzieci;
- włączanie się w akcje  miejskie, np. Pola nadziei, jak i stworzenie własnych, np. Szkolnej Akcji „Podziel się dobrą wiadomością” (21.03);
- nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną- organizowanie zajęć przybliżających tematykę pomocy humanitarnej; aktywne włączenie się w akcję „Studnia dla Południa”, mającej na celu zebranie funduszy na budowę studni w Somalii;
… a także wiele, wiele innych! Zaangażowanie, postawa, pomysłowość i empatia tak młodych osób zasługują na podziw i szacunek. Dlatego wielu z nich każdego roku zostaje nagrodzonych w Samorządowym Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” w kategorii  szkół podstawowych.


Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu: Magdalena Krzesińska i Joanna Jażdżewska-Drobek
- obie panie są wieloletnimi pracownikami Ekologicznej Szkoły Podstawowej, pełnią w niej funkcję drugiego nauczyciela (wspomagającego) w klasie integracyjnej. Mają kompetencje i predyspozycje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują z uczniami na etapie edukacji wczesnoszkolnej, jak i w klasach IV-VI, będąc wtedy także wychowawcą. Są osobami, które rozpropagowały wolontariat dziecięcy na terenie naszego miasta. Posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, gdyż ukończyły następujące studia: pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.