Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia w świetlicy odbywają się od godziny 7.00 do 16.30. Bieżące wiadomości z życia świetlicy można śledzić na naszym profilu na Facebooku (https://web.facebook.com/profile.php?id=100008451731631 )
Kadra:
Kierownik świetlicy: Edyta Felińska
Wychowawcy: Agnieszka Korbanek, Marlena Chalecka, Katarzyna Kucofaj-Turok, Beata Jarosz


Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom, rodziców pracujących zawodowo, a także:
1. Zapoznawanie dzieci z zasadami współżycia w grupie świetlicowej, wdrażanie do przestrzegania kontraktu wychowawczego.
2. Kształtowanie postaw moralnych dzieci – poglądów, przekonań, ocen moralnych i cech charakteru poprzez:
różne formy zajęć świetlicowych, integrację dzieci niepełnosprawnych, pomoc w procesie adaptacji dzieci w grupie szkolnej.
3. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka oraz prawidłowy rozwój poprzez:
- kształtowanie prawidłowej postawy dziecka przy zabawie, grze, nauce;
- wyrabianie kultury życia codziennego oraz przestrzeganie zasad savoir-vivr'u;
- wyrabianie podstawowych nawyków higienicznych;
- kształcenie cech psychomotorycznych dziecka (szybkości, siły, zręczności, wytrzymałości);
- prowadzenie zajęć ruchowych w formie zabaw;
- organizowanie zajęć na świeżym powietrzu.
4. Rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej dziecka:
- kształcenie wyrażania różnymi środkami plastycznymi;
- kształcenie umiejętności wypowiadania się dziecka po przez ich udział w formach teatralnych i muzycznych;
- wdrażanie do praktycznego stosowania zasad estetyki w życiu codziennym (strój, dekoracja i urządzenie świetlicy).
5. Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości, kształtowanie nawyków i zdolności poznawczych, czytania ze zrozumieniem, umiejętności  wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez:
- różne formy pracy z książką i prasą dziecięcą, bajki edukacyjne;
- zabawy i gry dydaktyczne, cykl zajęć „Ortografia na wesoło” ;
- zagadki z różnych dziedzin  „Prawda czy fałsz?”, Dlaczego?- łatwe pytania na trudne odpowiedzi, „Co to znaczy?", Dlaczego? Po co? Jak?;
- korzystanie ze środków audiowizualnych (filmy edukacyjne: Pytalscy, Był sobie kosmos, bajki), „Łamigówki mądrej główki”.
6. Prowadzenie zajęć z muzykoterapii, nauka tańców integracyjnych, nauka piosenek na różne okazje, relaksacja.
7. Zapoznawanie ze świętami i uroczystymi dniami zgodnie z kalendarium.
8. Prowadzenie zajęć cyklicznych, w roku szkolnym 2015/16 są to: „Dobre rady czyli savoir-vivre dla dzieci", „Mądra głowa zna przysłowia", „Bezpieczne dziecko", "Mam prawo", „II wojna światowa oczami dziecka", „Władcy Polski", "Opowiadania i bajki z morałem", „Kosmos bez tajemnic", „To ja! Historyjki dodające dzieciom pewności siebie".
9. Przyzwyczajanie dzieci do gruntownego, systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych