Ramowy rozkład dnia:
07.00 – 8.00 Poranne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, czynności pielęgnacyjne przy roślinach i zwierzętach
08.00 – 09.00 Blok zajęć dydaktycznych zgodnie z planem pracy (cała grupa)
09.00 – 9.30 Przerwa śniadaniowa
9.30 – 11.30 Zindywidualizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, dostosowane do potrzeb uczniów, zabawy dowolne wynikające z ich potrzeb i zainteresowań
11.30 – 12.00 Odrabianie zadań domowych
12.00 – 13.30 Przerwa obiadowa (prowadzenie uczniów z klas pierwszych na obiad), dzieci nie korzystające z obiadów mają zabawy dowolne
13.45 – 14.30 Blok poobiednich zajęć dydaktycznych zgodnie z planem pracy (cała grupa)
14.30 – 16.15 Zindywidualizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze rozwijające zainteresowania i predyspozycje uczniów, odrabianie zadań domowych
16.15 – 16.30 Zajęcia porządkowe