Międzynarodowe Święto Wolontariatu skłania nas do przedstawienia działań wolontariatu klas I-VI „Młodzi wiekiem, wielcy sercem”.

W Zespole Szkół Ekologicznych przepływ dobra trwa - nawet w czasie nauki zdalnej, związanej z pandemią koronawirusa. Nieustannie młodzi ludzie poświęcają czas i energię na rzecz społeczności lokalnej.  

Do tej pory, w ramach wolontariatu nasi uczniowie, m.in.:

- robili maseczki techniką origami,  

- indywidualnie, ze swoimi rodzinami porządkowali groby opuszczone i zaniedbane,

- zbierali nakrętki,

- włączali się w akcję „Psu na budę” – zebraliśmy blisko 40 kg karmy oraz inne dary rzeczowe dla zwierząt z Miejskiego Schroniska (AKCJA TRWA! Wciąż do 19.12. można przekazywać dobra. Szczegóły na plakacie);

- dzielili się dobrem z seniorami przez przygotowanie kartek o tematyce bożonarodzeniowej. AKCJA TRWA! Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.sp22.ek.zgora.pl/index.php/accordion-1/871-akcja-wolontariatu-kartka-dla-seniora

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie i status materialny. Każdy z pewnością znajdzie dla siebie właściwe zajęcie, które będzie gestem wrażliwości na potrzeby innych. Przy okazji takie działanie może wolontariuszowi przynieść prawdziwą satysfakcję.

Zachęcamy do udziału w działaniach wolontariatu!

Opiekunowie:
Joanna Szymczak (kl. I – III)
Anna Michalska (kl. IV-VI)

0.0 (Copy)
0 (Copy)
1 (Copy)
2 (Copy)
2a (Copy)
3 (Copy)
4 (Copy)
5 (Copy)
6 (Copy)