17 września br., dla uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły, odbyły się warsztaty edukacyjne: "Klimat a ochrona środowiska". Warsztaty są elementem projektu pt. „Lubuski Plan-E” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach konkursu „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.

Celem warsztatów było promowanie ekologicznego trybu życia oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży, a także oddziaływanie młodzieży na swoich rówieśników oraz dorosłych. Prowadzili je edukatorzy z Fundacji MERKURY. Edukatorzy przedstawili uczniom stan obecny środowiska, a potem sposoby minimalizowania strat w środowisku, związanych między innymi ze zmianami swojego zachowania w postępowaniu z odpadami domowymi, rozsądnym gospodarowaniem wodą i energią elektryczną w swoich gospodarstwach domowych i w szkole. Uczniowie poznali proste ale skuteczne sposoby walki ze smogiem. Wysłuchali, jak można wpływać na rówieśników oraz najbliższych w zakresie poprawy klimatu. Na koniec warsztatów każdy uczeń przystąpił do e-testu i sprawdził, w jakim stopniu przyswoił wiedzę o ochronie klimatu. Teraz czas na wdrożenie poznanych sposobów w życiu codziennym.

Iwona Buczacka - koordynator edukacji ekologicznej w SP22