Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Piotr Barczak
Zastępca przewodniczącego: Mieczysław Birkenfeld
Sekretarz: Monika Kąkol
Członkowie: Agata Andrzejewska, Katarzyna Poryszko, Joanna Granoszewska, Alicja Wilczyńska, Roman Jaśniewicz, Artur Klein, Leszek Walerys
Magdalena Janicka Skarbnik (sekretarz szkoły)

Komisja rewizyjna w roku szkolnym 2019/2020
Przewodnicząca: Monika Marciniak
Członek: Izabela Borowczak, Monika Wacławik Członek

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców
67 1020 5402 0000 0102 0021 3272