Serdecznie zapraszamy

08.09.2021 – Zebranie ogólne dla szkoły podstawowej, liceum - zobacz, pobierz, kliknij
15.12.2021 – Zebranie ogólne dla szkoły podstawowej, liceum; przedstawienie propozycji ocen -  zobacz, pobierz, kliknij
16.03.2022 - Zebranie ogólne dla szkoły podstawowej, liceum - zobacz, pobierz, kliknij
06.04.2022 – Zebranie ogólne dla szkoły podstawowej, liceum – informacja o ocenach proponowanych w klasach maturalnych; w klasach 8SP – egzamin ósmoklasisty + zasady naboru do szkół ponadpodstawowych informacja o ocenach proponowanych w klasach maturalnych - zobacz, pobierz, kliknij
08.06.2022 – Zebranie ogólne dla szkoły podstawowej, liceum – informacja o rocznych ocenach proponowanych - zobacz, pobierz, kliknij